Типове оборудване използвано при транспорта на контейнери.
Натиснете за повече детайли

20’ Standard
40’ Standard
40’ Standard
High Cube
20’ Hardtop
40’ Hardtop
40’ Hardtop
High Cube
20’ Open-Top
40’ Open-Top
20’ Flat Rack
40’ Flat Rack
40’ Flat Rack
High Cube
20’ Platform
40’ Platform
20’ Refrigerated
40’ Refrigerated
40’ Refrigerated
High Cube
20’ Tank

INCOTERMS

Incoterms 2000 | Условия за доставка в морския транспорт:
CIP (COST INSSURANCE PRICE)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на дестинацията, на договореното място.
● Транспортът и всички прилежащи разходи до дестинацията са за сметка на Продавача.
CFR (COST AND FREIGHT)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача в договореното пристанище за разтоварване.
● Транспортът и всички прилежащи разходи до пристанището за разтоварване са за сметка на Продавача.
● Транспорта и всички прилежащи разходи от пристанището за разтоварване до крайната дестинация са отговорност на Продавачът.
CIF (COST INSSURANCE FREIGHT)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача в договореното пристанище за разтоварване.
● Транспортът и застраховането на стоката до договореното пристанище за разтоварване са за сметка на Продавача.
● Транспорта и всички прилежащи разходи от пристанището за разтоварване до крайната дестинация са отговорност на Продавачът.
DAF (DELIVERED AT FRONTIER)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача обмитената стока за износ на границата.
● Не се използва при морският транспорт (железопътен или автотранспорт).
DDU (DELIVERED DUTY UNPAID)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на договореното място на дестинацията.
● Договорът за транспорт е отговорност на Продавачът.
● Съответстващите разходи за транзитирането на друга държава до договореното място са за сметка на Продавача.
Предишна страница Следваща страница
КОНТАКТ тел / факс: + 359 86 822717 office@europrim.bg