Типове оборудване използвано при транспорта на контейнери.
Натиснете за повече детайли

20’ Standard
40’ Standard
40’ Standard
High Cube
20’ Hardtop
40’ Hardtop
40’ Hardtop
High Cube
20’ Open-Top
40’ Open-Top
20’ Flat Rack
40’ Flat Rack
40’ Flat Rack
High Cube
20’ Platform
40’ Platform
20’ Refrigerated
40’ Refrigerated
40’ Refrigerated
High Cube
20’ Tank

INCOTERMS

Incoterms 2000 | Условия за доставка в морския транспорт:
EXW (EX WORKS)
●Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на договореното място (фабриката), необмитена и ненатоварена на каквото и да е превозно средство.
●Минимални задължения за продавача.
●Договорът за транспорт и застраховка са отговорност на Купувача.
FCA (FREE CARRIER)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на договореното място за обмитяване.
● Продавачът товари стоката на транспортно средство ако товаренето се прави във фабриката, като в противен случай (доставка на терминал) разтоварването на стоката е отговорност на Купувача.
● Договорът за транспорт отговорност на Купувача.
FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на договореното място, като тя е обмитена, на кея до плавателният съд или на баржата до плавателният съд.
● Транспорта до договореното място е отговорност на Продавачът.
● Договорът за транспорт (морски) е отговорност на Купувача.
FOB (FREE ON BOARD)
● Продавачът трябва да предостави обмитената стока на разположение на Купувача на борда на плавателният съд.
● Транспортът и всички прилежащи разходи до борда на плавателният съд са за сметка на Продавача.
● Договорът за транспорт (морски) е отговорност на Купувача.
CPT (CARRIAGE PAID TO)
● Продавачът трябва да предостави стоката на разположение на Купувача на дестинацията, на договореното място.
● Транспортът и всички прилежащи разходи до дестинацията са за сметка на Продавача.
Следваща страница
КОНТАКТ тел / факс: + 359 86 822717 office@europrim.bg